Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Kwaliteit

Kwaliteit van zorg

Bij van Laer GGZ ben je in vertrouwde, deskundige handen. Al onze medewerkers zijn professionals en gediplomeerd in de zorg. Daarnaast hebben zij hun kennis aangevuld met praktijkgerichte cursussen en opleidingen. Onze medewerkers zijn BIG-geregistreerd of werken onder supervisie van een BIG-geregistreerde professional.

HKZ certificering

Bij HKZ-certificatie toetst een externe certificerende instelling (CI) of het kwaliteitssysteem van een organisatie voldoet aan vooraf gestelde HKZ-normen. Deze toetsing vindt plaats door een door de Raad voor Accreditatie (RvA) geaccrediteerde certificatie-instelling. Dit is gebonden aan strikte regels, die het gehele zorgproces binnen organisatie ten goede komen.

Bij van Laer GGZ hebben we deze certificering behaald; deze staat garant voor een goede kwaliteit van zorg!

Contra-indicaties:

De doelgroep goed definieren is ook onderdeel van kwaliteit.

Er zijn enkele contra-indicaties voor zorg bij van Laer GGZ, namelijk:

  • Een psychotische stoornis
  • 24-uurs zorg
  • Verstandelijk beperkt (IQ <80)
  • Een uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek

Klachten:

Als je een klacht hebt over je behandeling dan zal in eerste instantie getracht worden om er samen met de behandelaar uit te komen. Voor een onafhankelijke klachten- geschillencommissie is van Laer GGZ aangesloten bij LVVP. 

Klachtenreglement

Regelgeving:

Van Laer GGZ hanteert de gedragscodes en de richtlijnen voor beroepsethiek zoals vastgesteld door het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). We houden ons aan de regels voor het waarborgen van privacy. 

Clientttevredenheid

Gedurende de behandeling wordt regelmatig geevalueerd en opgevolgd of de behandeling aansluit bij de behandeldoelen. Ook bij afronding van de behandeling wordt gevraagd naar de ervaring over de behandeling. Er wordt dan gevraagd om een vragenlijst hierover in te vullen.  

Privacyreglement 

Via deze link kom je rechtstreeks bij ons privacy reglement.

 

 

Ik heb een vraag over hulp

Intake of afspraak?

We spreken je graag persoonlijk!

Veelgestelde vragen