Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Privacyverklaring

Algemeen

Van Laer GGZ BV gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van bezoekers van haar website. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Van Laer GGZ BV

Van Laer GGZ BV is gevestigd aan Zwartbroekstraat 1A, 6041 JL Roermond en is geregistreerd bij de KvK onder nummer 84160578. Van Laer GGZ BV is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de persoonsgegevens die van worden u verwerkt en worden bewaard.

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via het contactformulier op onze website. Daarnaast is Drs. J.M. van Laer telefonisch te bereiken via het nummer 0619123143.

Gegevens die Van Laer GGZ BV gebruikt

Indien u de website van Van Laer GGZ BV heeft bezocht en bijvoorbeeld gegevens heeft ingevuld, zullen we deze gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen. De persoonlijke informatie die u verstrekt aan Van Laer GGZ BV wordt vertrouwelijk gebruikt. Zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Beveiliging

Van Laer GGZ BV zorgt ervoor dat alle systemen en programma's adequaat beveiligd zijn en dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen persoonsgegevens

Van Laer GGZ BV bewaart persoonsgegevens die ze verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn of op grond van wettelijke bepalingen verplicht is.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens die Van Laer GGZ BV van u verwerkt. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen of aan te vullen of u kunt vragen uw gegevens te vernietigen. Als u wilt weten welke persoonsgegevens Van Laer GGZ BV van u verwerkt, kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Wij behandelen uw verzoek binnen 4 weken. Het privacyreglement kunt u ook opvragen via het contactformulier .

Links

Van Laer GGZ BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die gelinkt zijn op de website van Van Laer GGZ BV. Van Laer GGZ BV is ook niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op die websites en diensten die eventueel via die websites worden aangeboden. Van Laer GGZ BV behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

Website

Statistieken

Voor statistische doeleinden worden er bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie. Deze informatie is echter algemeen en valt niet te herleiden naar de individuele bezoeker. De informatie die deze statistieken naar voren brengt is alleen toegankelijk voor de eigenaar van de website.

Contactformulier

Via het contactformulier op deze site kunnen gebruikers informatie verstrekken zoals hun naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Met deze gegevens wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid omgegaan. Deze worden niet aan derden verstrekt, met uitzondering van het Nederlands Recht.

Links

Deze site bevat links naar andere websites. Van Laer GGZ is in geen geval verantwoordelijk voor de manier waarop deze websites de privacy van de bezoekers waarborgen. Tevens is Van Laer GGZ niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het is niet ondenkbaar dat onze privacyverklaring in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. We raden u daarom ook aan om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen we er voor zorgen dat ze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20-03-2023.

Contactgegevens

Indien u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact op nemen met ons via het contactformulier op onze website.
Ook kunt u contact op nemen met dit emailadres wanneer u besluit zich te beroepen op een van uw rechten of een klacht heeft in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens kunt u met een klacht terecht bij de autoriteit persoonsgegevens.

Ik heb een vraag over hulp

Intake of afspraak?

We spreken je graag persoonlijk!

Veelgestelde vragen