Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017

Werkwijze, Vergoedingen en Wachttijd

Werkwijze

Om hulp te krijgen bij van Laer GGZ, is er een verwijzing nodig van de huisarts of Centrum Jeugd en Gezin. Huisartsen kunnen direct doorverwijzen via Zorgdomein.     

Nadat wij de verwijsbrief in ontvangst hebben genomen, zullen wij je bellen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek worden de klachten besproken en wordt bekeken of jouw hulpvraag passend is bij ons zorgaanbod. Onze werkwijze wordt dan verder toegelicht.

Hierna volgt het intakegesprek. Dit bestaat uit 1 of meerdere gesprekken, waarin we spreken over de zorgen, klachten en hulpvragen. Bij volwassenen vindt de intake met de hulpvrager plaats en indien gewenst met diens partner. Bij kinderen vindt er -indien passend- in ieder geval 1 gesprek plaats met het gehele gezin.

Binnen 6 weken na de start van de intake stellen wij een behandelplan op. Het is mogelijk dat er gedurende enkele weken een kort diagnostisch onderzoek gedaan wordt. In het uiteindelijke behandelplan geven wij aan wat er aan de hand is, wat de mogelijke oorzaken zijn en of er systemische of intergenerationele invloeden zijn. Verder bespreken we samen hoe de behandeling eruit gaat zien, wat de doelen zijn en wat de prognose (behandelduur) is. Evaluatie van de behandeling vindt minimaal 1 keer per 6 maanden plaats.

Vergoeding Kinderen

Voor de vergoeding van kinderen geldt, dat na verwijzing door ons een beschikking wordt aangevraagd bij de gemeente. Na toekenning van de beschikking worden de facturen door de praktijk ingediend bij en betaald door de gemeente. Deze zorg wordt dus volledig vergoed.

Vergoeding Volwassenen

Binnen van Laer GGZ wordt ongecontracteerde zorg geleverd. In 2024 is er een contract met 1 zorgverzekeraar, namelijk DSW. Wij hanteren de NZA tarieven, dit zijn marktconforme tarieven. 

De vergoeding die je ontvangt voor de behandeling, hangt af van de polis die je bij je zorgverzekeraar hebt afgesloten, of in het nieuwe kalenderjaar gaat afsluiten.

Ben je verzekerd via een (volledig zuivere) restitutiepolis, dan vergoedt je verzekeraar 100% van het NZA-tarief, dus alle kosten na aftrek van het eigen risico. Echter er zijn ook restitutiepolissen die niet deze volledige 100% vergoeden. In 2024 zijn er twee zuivere restitutiepolissen die de NZA tarieven vergoeden, namelijk de Aevitae Vrije Keuze Restitutiepolis en de Menzis Basis Vrij restitutiepolis. 

De overige polissen, bijvoorbeeld een naturapolis, hanteert een lagere vergoeding van 50 tot 80% van de behandelkosten. De rest komt voor jouw eigen rekening, bovenop het eigen risico. Op je polisblad staat welke zorgpolis je hebt. Daar kun je ook de hoogte van je eigen risico vinden. Wij kunnen samen met je kijken naar jouw polisvoorwaarden en wat dit voor de vergoeding betekent. Ieder kalenderjaar kun je tot 31 december overstappen naar een andere polis of verzekeraar. Bij volwassen zorg sturen we maandelijks jou de factuur en deze dien je zelf in bij jouw zorgverzekeraar.

Wachttijden

De wachttijd voor Kinderen is ca. 2 maanden

De wachttijd voor Volwassenen is ca. 2 maanden

 

Ik heb een vraag over hulp

Intake of afspraak?

We spreken je graag persoonlijk!

Veelgestelde vragen