Created by potrace 1.14, written by Peter Selinger 2001-2017
Hallo!

Welkom bij van Laer GGZ

Van Laer GGZ is opgericht door Janneke van Laer, Psychotherapeut BIG & Systeemtherapeut NVRG, Manager Zorg en Welzijn, EMDR Practioner Europe en geregistreerd Schematherapeut Junior. Ondertussen werken wij met een multidisciplinair team, samen met onze clienten aan hulpverleningsdoelen en Vooruitgang. Dit team bestaat  van (GZ)Psychologen, Psychotherapeuten, een Klinisch Psycholoog, een (Kinder)psychiater, Orthopedagoog,Vaktherapeut en een Ambulant Hulpverlener. 

Ons doel is het behandelen van kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen met psychische problemen. Daarnaast bieden wij ambulante thuisbegeleiding aan kinderen & adolescenten. Een totaalaanbod voor gezinssystemen is mogelijk door verschillende hulpverleningsvormen (voor kinderen en volwassenen) tegelijkertijd in te zetten. Zowel de begeleiding als de therapie bieden wij op de plek waar dat het meest nodig is; dat kan zowel thuis als in de therapiekamer zijn.

 

 

Missie

Onze hulpverlening vindt plaats vanuit een systeemtherapeutisch en holistisch denkkader. Het is onze taak om de mens te helpen om zijn of haar innerlijke kracht te versterken.

Binnen gezinnen helpen wij om de ander te zien in zijn pure kern, in al zijn authenticiteit en goedheid. Dit zodat dieperliggende basisbehoeften vervuld kunnen worden. En mensen gezien kunnen worden zoals zij werkelijk zijn. Want volgens ons is dit het begin, de essentie van waaruit groei en vooruitgang tot meer levensgeluk kunnen leiden.

Visie

Bij van Laer GGZ zetten wij een totaalaanbod neer voor de hulp aan kinderen, gezinnen en volwassenen.

Wij geloven dat hulp daar moet plaatsvinden waar dit nodig is. Dat betekent dat er op locatie en bij mensen thuis gewerkt wordt. We zetten vanuit onze ervaring en expertise die vormen van hulp in die het mogelijk maken om onze missie waar te kunnen maken.

Dit doen wij vanuit onze kernwaarden:

Vakmanschap

Kwaliteit van zorg is een belangrijke waarde bij van Laer GGZ.

Kennis en professionaliteit staan voorop. Vakmanschap betekent voor ons ook werken vanuit het hart. Je volledig afstemmen en er zijn voor de ander. Zodat je samen naar dieperliggende lagen kunt gaan en tot de essentie komt van wie iemand is, waar iemand voor staat en wat iemand nodig heeft.

Vertrouwen

Zowel binnen de organisatie als naar de cliënten toen wordt gekozen voor vertrouwen.

Dat is merkbaar in de openheid naar de ander toe. Openheid voor alles wat mogelijk is en de vooruitgang die binnen het hulpverleningsproces geboekt kan worden. Niet angst, maar vertrouwen en denken in mogelijkheden is de oplossing. Wij geloven in de ander en ook wij zijn het waard om vertrouwd te worden. Binnen de therapeutische relatie leidt deze belangrijke kernwaarde steeds weer tot groei. Bovendien draagt het in belangrijke mate bij aan vooruitgang.  

Warmte 

Bij van Laer GGZ werken... 

Enthousiaste, creatieve hulpverleners met een liefdevolle, begripvolle en warme basishouding. Zodat de ander zich waardevol en belangrijk kan voelen. Er is sprake van meerzijdige partijdigheid, wat betekent dat iedereen zonder oordeel en met begrip gezien en benaderd wordt.

Ik heb een vraag over hulp

Intake of afspraak?

We spreken je graag persoonlijk!

Veelgestelde vragen